Vårens metrics-seminarium: Forskningens genomslag utanför akademin

Vårens metrics-seminarium vrider och vänder på forskningens genomslag utanför akademin. Vi har bjudit in både internationella och inhemska forskare för att diskutera hur vi skulle kunna använda nya typer av data och analysera andra typer av forskningsresultat som patent och kliniska riktlinjer.

Preliminärt program:

10.00-10.15 Välkommen
10.15-11.00 Vinnova
11.00-12.00 Rodrigo Costas/CWTS
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Kim Holmberg/Turku universitet
14.00-14:30 Kristoffer Bäckström/Luleå tekniska universitet
14.30-15.00 Magnus Eriksson och Tommy Billhult/Minso solution
15.00-15.30 Fika
15.30-16.15 Björn Hammarfelt/CWTS & högskolan i Borås
16.15-17.00 David Gunnarsson Lorentzen/högskolan i Borås

Programpunkterna kan komma att ändras något eller ändra ordning.

I år slår vi på stort och utökar dagen till en heldag med lunch. Vi tar därför ut en deltagaravgift på 500 kr (för statliga myndigheter, 625 kr för övriga). Senaste dag att anmäla sig är 10/5.

Anmälan

Varmt välkomna!

Arbetsgruppen för bibliometri/Forum för bibliotekschefer/SUHF

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Råd för utvärderande bibliometri

Nu har SUHF:s styrelse antagit arbetsgruppens råd för utvärderande bibliometri. Råden vänder sig till lärosätesledningar och till dem som som ska utföra bibliometriska analyser för utvärdering, samt till forskare intresserade av bibliometri för utvärdering. Syftet är att ge vägledning vad som bör tänkas på vid analyser. Råden bygger vidare på framförallt Leiden-manifestet.

Ni finner råden här (under Om oss). Råden finns också tillgängliga via SUHF:s sida Publicerat/Rekommendationer och ståndpunktspapper. Se hela nyheten på SUHF:s webbplats här.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Uppsala UB söker systembibliotekarie för DiVA

Ledig tjänst som systembibliotekarie vid Enheten för digital publicering, Uppsala universitetsbibliotek.

Vi söker dig som vill ha ett kreativt och utvecklande jobb i vårt team som arbetar med förvaltning och support av DiVA!

Läs mer: http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=142683

Varmt välkommen med din ansökan senast 20 april!

Aina Svensson, enhetschef

Publicerat i Lediga bibliometrikerjobb | Lämna en kommentar

Vårens Metrics-seminarium

kommer gå av stapeln den 22 maj i Stockholm. Mer information om innehåll kommer inom kort.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Uppsala universitetsbibliotek söker bibliometriker

Uppsala universitetsbibliotek söker en bibliometriker till enheten för digital publicering.

Vid enheten för digital publicering driver och utvecklar vi akademisk publiceringsverksamhet. Vi ger stöd till Uppsala universitets forskare och övriga anställda när det gäller open access- och publiceringsstrategiska frågor. Vid enheten finns även ansvar för förvaltning och support av publiceringssystemet DiVA (Digitalt Vetenskapligt Arkiv) som används av 44 lärosäten, forskningsinstitut, myndigheter och museer. Vid Uppsala universitet används DiVA som underlag för bibliometriska analyser; de interna resursfördelningsmodellerna, årsredovisning samt olika slags utvärderingar.

Vi gör nu en extra satsning för att vidareutveckla vårt stöd inom bibliometriområdet, med syfte att erbjuda hög kvalitet på dataunderlag samt nya tjänster för publiceringsanalyser.

Ditt nya arbete:
Du kommer att arbeta med data från Uppsala universitets publiceringssystem DiVA och andra bibliografiska databaser. Arbetet innebär att vidareutveckla metoder för att förbättra och upprätthålla hög datakvalitet för publiceringsanalyser. I det arbetet ingår en dialog med universitetets planeringsavdelning och områdeskanslier samt kontakter med såväl institutioner som ansvariga för de tjänster och system inom universitetet som utnyttjar DiVA som datakälla. I arbetet ingår även att erbjuda nya tjänster och analyser av universitetets publicering och forskningssamarbeten.

Befattningen är nyinrättad vilket innebär att du har stora möjligheter att bygga upp en ny, efterfrågad verksamhet, i nära samarbete med såväl kollegor vid enheten för digital publicering som vid universitetsförvaltningens planeringsavdelning.

Vi söker dig som har:

  • Akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant
  • Erfarenhet av bibliometrisk analys, statistik eller dataanalys
  • Erfarenhet av egen vetenskaplig publicering eller mycket goda kunskaper om forskningsprocessen och forskningens olika villkor och publiceringsmönster
  • Förtrogenhet med IT-baserade verktyg och gärna programmeringserfarenhet.
  • Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska såväl i tal som skrift

Egen erfarenhet av forskning och vetenskaplig publicering är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Det är viktigt att du arbetar självständigt och har god samarbetsförmåga. Du är initiativrik och utvecklingsinriktad. Vi förutsätter att du är väl insatt i den pågående utvecklingen mot open access-publicering och intresserad av att följa utvecklingen inom bibliometriområdet både nationellt och internationellt. Vi ser det som en självklarhet att satsa såväl på dig som din kompetens och att du ges möjlighet att få utvecklas vidare i din yrkesroll.

Välkommen med din ansökan senast 12 februari!

Läs mer: http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=131656

Publicerat i Lediga bibliometrikerjobb, Uncategorized | Lämna en kommentar

Chalmers bibliotek söker bibliometriker

Information om avdelningen/projekt/område
Chalmers bibliotek arbetar alltmer aktivt med bibliometri och rankinganalys som ett stöd för Chalmers ledning, institutioner och styrkeområden. Idag arbetar en arbetsgrupp på fem personer direkt underställda bibliotekschef med dessa frågor. Arbetet omfattar analys, strategiunderlag och rapportering av publicering, impact och rankning. Utvecklingen sker i nära samarbete med forskningsföreträdare och med andra enheter inom Chalmers. Genom ett aktivt deltagande i nationella och internationella nätverk samverkar vi med andra lärosäten och aktörer.

På biblioteket finns även avdelningen för vetenskapens kommunikation som bland annat arbetar med utveckling och support av Chalmers system för forskningsinformation.

Beskrivning av tjänsten
Vill du vara med och bidra till Chalmers utveckling och forskningsgenomslag väntar dig ett stimulerande och utvecklande arbete. Du kommer att arbeta med analyser av Chalmers publicering, genomslag och forskningssamarbeten. Utgångspunkten ligger i data från Chalmers lokala systemet för forskninginformation, Web of Science, Scopus och SciVal. Det ingår även att delta i arbetet med analys av för Chalmers relevanta rankninglistor. Att föra en dialog med Chalmers ledning, styrkeområden och institutioner ingår som en naturlig del av arbetet där du även förväntas bidra till utveckling. Att nationellt och internationellt bevaka metodutvecklingen inom bibliometri och att delta i relevanta nätverk är viktiga delar av tjänsten.

Kvalifikationer
Det är viktigt att du har:

– Akademisk examen, gärna inom informationsvetenskap/teknik/naturvetenskap
– Erfarenhet av bibliometrisk analys, statistik eller dataanalys
– Goda kunskaper om forskningens villkor, vetenskaplig kommunikation och skillnader i publiceringsmönster
– 
Förtrogenhet med IT-baserade verktyg och gärna programmeringserfarenhet
– Mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift

Erfarenhet från forskning och utvärdering inom biblioteksområdet är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Chalmers arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Jämställdhet och mångfald är viktiga grunder för all verksamhet på Chalmers.

Läs mer på Chalmers webbplats

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Datadumpar från SwePub Analys

Som ett komplement till de data som kan sökas fram via gränssnittet för SwePub för analys och bibliometri på adressen bibliometri.swepub.kb.se finns nu även datadumpar att ladda ned. Länkar till datadumparna finns på sidan  http://www.kb.se/libris/SwePub/Technical-information/

Datadumparna finns i flera olika uppsättningar som packade ZIP-arkiv med kommaseparerade datafiler (CSV); dels en hel dump för alla fält och alla år, dels uppdelat som en dump per år för åren 2011 och framåt samt flerårsdumpar för åren före 2011. Dumpen för alla fält alla år är rätt omfattande, då den innehåller cirka 1,2 miljoner publikationsposter vilket ger en fil om cirka 7,5 GB efter uppackning.

Datadumparna levereras i sk. databasdenormaliserat skick i CSV-format, vilket innebär att varje publikation förtecknas över flera rader beroende på upprepad information i publikationsposten (t.ex. en rad per författare). Dumpen med data för alla år innehåller t.ex. cirka 15,8 rader (alltså i genomsnitt 10 rader per publikation) på grund av denormaliseringen och upprepningen av posterna på flera rader.

Datadumparna består av alla fält i de poster som samlats in till SwePub söktjänst och analystjänst i den form de nått Kungliga biblioteket, dvs. posterna är inte deduplicerade eller förädlade på något vis. Planer finns på att i framtiden även leverera dumpar med deduplicerade och förädlade data.

De nuvarande planerna i SwePub-projektet är att datadumparna ska produceras månatligen i slutet av varje månad.

Publicerat i Bibliometri | Lämna en kommentar