Seminarium om ”best pratice” för utvärderande bibliometri

Användning av bibliometri för utvärdering och styrning av forskning har på senare år blivit alltmer vanligt. På flera håll pågår diskussioner om hur bibliometri används, bör användas och i vilka sammanhang som bibliometri inte bör användas. Under detta seminarium kommer vi att adressera och diskutera frågor om den utvärderande bibliometrins roll.

Seminariet vänder sig till alla som är intresserade att diskutera bibliometrins roll för utvärdering av forskning, exempelvis utförare av bibliometriska analyser, beställare av sådana analyser eller personer som använder och tolkar bibliometriska resultat.

Seminariet anordnas av SUHF:s forum för bibliotekschefers arbetsgrupp för bibliometri.

Tidpunkt: 19 maj 2015. kl. 13.30-17.

Plats: KTH-Biblioteket, Osquars backe 25; Sal: Salongen.

Anmälan: https://docs.google.com/forms/d/18DaFFu874qM5gxkBgOtd_VSyCogp9WyAIvopAc-iDPg/viewform

Begränsat antal platser (50).

Frågor kan ställas till Peter Sjögårde, sjogarde@kth.se

Program

13.30-14.15: Sarah de Rijcke, Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Leiden University
The Leiden manifesto: en diskussion om principer och riktlinjer för hur kvantitativa indikatorer kan och bör användas vid utvärdering av forskning. Vilket ansvar har bibliometriker för vilka indikatorer som används och hur? Sarah de Rijcke berättar om den diskussion som pågår inom den bibliometriska forskningen om frågor kring en sund användning av bibliometri i utvärdering av forskning.

14.15-15.00: Gustaf Nelhans, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås
Resursfördelning på bibliometrisk grund: en studie av hur olika bibliometriska indikatorer används för medelsfördelning vid svenska lärosäten. Vilka olika metoder används på olika lärosäten och på olika nivåer på dessa lärosäten? Gustaf Nelhans resonerar kring olika bibliometriska praktiker för medelsfördelning baserat på en enkät utsänd till svenska lärosäten.

Presentation som PDF: 2015-05-19 Gustaf Nelhans – Resource allocation based on bibliometrics

15.00-15.30: Kaffepaus

15.30-16.30: Gruppdiskussion, seminariedeltagarna diskuterar sina egna erfarenheter. I och med att vi ser fram emot en levande gruppdiskussion är vår förhoppning att seminariets deltagare ägnar frågeställningarna en tanke som förberedelse inför seminariet. Gruppdiskussionerna kommer att ske i grupper om ca tio personer. Diskussionen kan utgå ifrån frågeställningar som t.ex:

• Vilka är beställarna av analyserna och har verksamheten stöd från högre ledningsstrukturer?

• Vad ska analyserna användas till?

• Utför vi bara analyser vi själva känner förtroende för, eller antar vi uppdrag där vi t.ex. använder indikatorer vi känner oss mindre bekväma med?
o Och om vi antar sådana uppdrag, redovisar vi vår skepsis eller anför argument mot dessa indikatorer?

• Vilket ansvar för tolkning av de bibliometriska analyserna har beställare, kontra utförare?
o Har vi något ansvar för beställare av analyser som gör felaktiga tolkningar av resultaten?

• Görs någon regelbunden uppföljning/återkoppling av hur levererat material använts/ej använts av beställarna?

• Vilken kompetens bör bibliometrikerna ha, och finns det någon nedre gräns för vad man bör känna till innan man börjar göra bibliometriska analyser?

• Finns behov av riktlinjer för bibliometrisk verksamhet i Sverige?
o För oss själva, där riktlinjer anger vad som är god bibliometrisk praktik
o För våra avnämare, för att förbättra beställarkompetens, och för att visa våra avnämare vilka analyser vi kan/vill utföra utan att ge avkall på ”god bibliometrisk sed”

16.30-17.00: Uppföljning av gruppdiskussioner och avslutande av dagen

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Seminarium om ”best pratice” för utvärderande bibliometri

  1. Ping: Så tuktas bibliometrin: manifest, guidelines eller “best practice”? | bibliometri

  2. Ping: The Leiden Manifesto for research metrics | Metrics

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s