Månadsarkiv: juni 2011

Söksträng – LU

Den här söksträngen använder vi vid Lunds universitet. I söksträngen ingår även verksamheterna vid universitetssjukhuset. Klipp av efter (”WALLENBERG NEUROSCI CTR” AND LUND) för att exkludera dessa verksamheter. Web of Science, Advanced search: AD=(”UNIV LUND” OR ”LUND UNIV” OR ”LUND INST … Läs mer

Publicerat i Söksträngar för lärosäten | Lämna en kommentar

Söksträngar för lärosäten – SLU

Web of Science, Advanced Search (uppdaterad söksträng jan 2012) ad=(agr* near/1 univ* same swed*) or ad=(suas same sweden) or ad=(slu same sweden) or ad=(lantbruksuniv* same swed*) or ad=(coll* near/1 agr* same swed*) or ad=(lantbruk* same univ* same swed*) Web of … Läs mer

Publicerat i Söksträngar för lärosäten | 1 kommentar

Söksträngar LiU

Web of Science, advanced search: AD=(link*ping* SAME (univ* OR hosp* OR halsouniv* OR fac* med* OR fac* h*lth sci* OR reg* sjukhus* OR regionsjukhus* OR inst* technol* OR tekn* hogskol*)) Scopus, advanced search: AFFIL(link*ping* univ*) OR AFFIL(link*ping hosp*) OR AFFIL(h*lsouniv*) … Läs mer

Publicerat i Söksträngar för lärosäten | Lämna en kommentar

Söksträngar för lärosäten – SU

Web of Science, advanced search: AD=((stockholm univ OR univ stockholm) SAME sweden) Scopus, advanced search: AFFIL({stockholm univ} OR {stockholms univ} OR {stockholm universitet} OR {stockholms universitet} OR {stockholm university} OR {stockholms university} OR {univ stockholm} OR {univ of stockholm} OR … Läs mer

Publicerat i Söksträngar för lärosäten | Lämna en kommentar

Söksträngar för lärosäten – KTH

Här är våra söksträngar för KTH Royal Institute of Technology (som numera är vårt sanktionerade namn): Web of Science, advanced search: AD=(KTH OR (Roy* inst* tech*) OR (alfven) OR (kung* tek* hog*) OR (kgl tek* hog*)) AND CU=(Sweden) Scopus, advanced … Läs mer

Publicerat i Söksträngar för lärosäten | Lämna en kommentar

Metrics-möte vid Lunds Universitet onsdagen den 21 september kl. 13 – 16

SUHF:s Forum för bibliotekschefers arbetsgrupp för bibliometri bjuder in till Metrics-dag vid Lunds Universitet onsdagen den 21 september kl. 13 – 16. Temat för höstens möte är ”Erfarenheter från universitetsutvärderingar”. Vi har preliminärt planerat dagen så att vi inleder med … Läs mer

Publicerat i Bibliometri, SUHF:s bibliometrigrupp | Lämna en kommentar

SUHF:s Forum för bibliotekschefers arbetsgrupp för bibliometri

Inom SUHF:s Forum för bibliotekschefer har det skapats en rad arbetsgrupper för olika frågor. En av grupperna arbetar med frågor rörande bibliometri. På denna del av Metricsbloggen rapporteras aktiviteter och minnesanteckningar från arbetsgruppens för bibliometri möten. Minnesanteckningar från möten: 2011-03-30 … Läs mer

Publicerat i Bibliometri, SUHF:s bibliometrigrupp | Lämna en kommentar